Přeživší

Den a noc v lese. S dalšími, co chtějí taky vyhrát. Kdo přežije?


Jedná se o akci typu přežití v přírodě, kdy ve dvojici prožiješ 24 hodin kdesi v lese jen s velmi omezeným vybavením. Z předem stanoveného itineráře si můžeš vzít jen 3 věci. Další si pak můžeš obstarat během hry.

Hra je volně inspirována příběhem Hunger games, takže čekej ohraničený prostor, kruh hojnosti i eliminaci svých spoluhráčů. Cílem je strávit den i noc v lese. Nehraje se na pořadí, pouze "kdo přežije". Informace o zónách, shozech materiálu i likvidaci soupeřů ti budou průběžně chodit smskami. Pokud se stále nebojíš, pojď do toho!

Hra je určená pro dvojice. Minimální počet pro konání akce jsou 3 dvojice, maximální počet je 6-8 dvojic. Namyšlená oblast má 3,9 km2. Každá dvojice bude mít mapu s ohraničeným hracím prostorem a různými zónami uvnitř. Dohromady má dvojice 3 životy, ty když vyčerpá, hra pro ni končí. Taktika je na každé dvojici, určitě má něco do sebe jak skrývání, tak riskování, tak i cílená likvidace soupeřů.