Přeživší

24-hodinová outdoorová hra na motivy Hunger Games


Jedná se o akci typu přežití v přírodě, kdy ve dvojici prožiješ 24 hodin kdesi v lese jen s velmi omezeným vybavením. Z předem stanoveného itineráře si můžeš vzít jen 3 věci. Další si pak můžeš obstarat během hry.

Hra je volně inspirována příběhem Hunger games, takže čekej ohraničený prostor, kruh hojnosti i eliminaci svých spoluhráčů. Cílem je strávit den i noc v lese. Nehraje se na pořadí, pouze "kdo přežije". Informace o zónách, shozech materiálu i likvidaci soupeřů ti budou průběžně chodit smskami. Pokud se stále nebojíš, pojď do toho!

Hra je určená pro dvojice. Minimální počet pro konání akce jsou 3 dvojice, maximální počet je 6-8 dvojic. Namyšlená oblast má 3,9 km2. Každá dvojice bude mít mapu s ohraničeným hracím prostorem a různými zónami uvnitř. Dohromady má dvojice 3 životy, ty když vyčerpá, hra pro ni končí. Taktika je na každé dvojici, určitě má něco do sebe jak skrývání, tak riskování, tak i cílená likvidace soupeřů. 

Přihlášku najdeš zde:  https://forms.gle/DpjoLU47T9z2ZKUv9
Startovné je 200 Kč na hlavu. 
O počtu volných míst budeme informovat v události na fb: https://www.facebook.com/events/2452128374846566/

Hra se koná za každého počasí!  

Časový harmonogram vypadá takto:
17. 8. 2019 
- v 8:15 je sraz před budovou ČD v Liberci
- v 10:00 rozprava pravidel na startu
- v 10:30 zahájení hry

18. 8. 2019
- v 10:30 konec hry
- v 10:45 následuje žranice 
- návrat do Liberce libovolně po 11:00

Nutno říct, že se jedná o novou hru a tak je možné, že nebude úplně ideálně nadimenzovaná. Ale nezapomenutelná zábava to bude jistě. Vaše zážitky a připomínky pak promítneme do dalších let.