Zážitkový firemní teambulding

Byli jsme osloveni uspořádat zážitkový teambulding pro skupinu 40 lidí a tak jsme se do toho s nadšením vrhli!


Pro firmu NICE jsme připravili zážitkový teambuilding, který měl být zábavný, uvolněný, proložený akčními úkoly a logickými hříčkami a hlavně dával prostor k poznání kolegů také z jiné perspektivy. Celý teambulding byl zasazen do příběhu a celodenní program byl rozdělen na tři části - týmová příprava, etapovka a týmové soutěže.

Příběh jsme volili tak, aby hlavní téma bylo nějakým způsobem známé každému, bylo zároveň vtipné a dávalo prostor k nadsázce a zábavným úkolům. Název teambuildingu jsme proto zvolili "Protialkoholický pobyt v léčebném centru".

Nechceme toho prozrazovat zase zbytečně moc, protože by si to třeba někdo rád také zažil, ale něco ano :-). "Zážitkový" v tomto případě chápeme tak, že nejde jen o nahodilé teambuldingové hry, ale veškteré aktivity jsou provázané, doprovázené příběhem, postavami s rolemi a kostýmy , je zde jak prvek náhody, tak i aspekt znalostí a dovedností.